ماشین سازی محمودی

ماشین سازی محمودی.
ماشین سازی محمودی در زمینه تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی در حال کار است ما علاوه بر تولید
دستمال کاغذی تبلیغاتی ، دستگاه های تولید دستمال کاغذی را تولید و به فروش میرسانیم.