شرکت تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی تکین

شرکت تولید دستمال کاغذی تکین .
سلام شرکت تکین در زمینه تولید دستمال کاغذی تبلیغاتی و تولید دستمال کاغذی اختصاصی
به صورت تولید انبوه و یا تولید کم تا تیراژ 5000 عدد در حال کار است ما علاوه بر تولید
دستمال کاغذی اختصاصی و یا دستمال کاغذی تبلیغاتی ، دستگاه های تولید دستمال کاغذی
را تولید و به فروش میرسانیم.